Αγγλικός Όρος
false cognates
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ψευδή ομόρριζα (τα), ψευδοσυγγενείς (οι)

feedback