ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

13 results
Greek Term English Term
ξενιστής (ο) host
ξενιστής (ο) host
ξενικοποίηση (η) foreignization
ξενισμός (ο) foreignism
ξενόγλωσση παιδαγωγική (η) foreign-language pedagogy
ξένη λέξη (η) foreign word
ξένη γλώσσα στο σχολικό πρόγραμμα (η) foreign language across the curriculum
ξένη γλώσσα (η) foreign language
ξενικές προφορές (οι) foreign accents
Ξένες Γλώσσες στο Δημοτικό Σχολείο (οι) FLES