ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

13 results
Greek Term English Term
ξεθώριασμα (το) bleaching
ξύλινη γλώσσα (η) bureaucratese
ξένη γλώσσα στο σχολικό πρόγραμμα (η) FLAC
Ξένες Γλώσσες στο Δημοτικό Σχολείο (οι) FLES
ξενικές προφορές (οι) foreign accents
ξένη γλώσσα (η) foreign language
ξένη γλώσσα στο σχολικό πρόγραμμα (η) foreign language across the curriculum
ξένη λέξη (η) foreign word
ξενόγλωσση παιδαγωγική (η) foreign-language pedagogy
ξενισμός (ο) foreignism