Αγγλικός Όρος
bleaching
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Aitchison (2000)
Crystal
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αποχρωματισμός (ο)
Πηγές
Crystal (2003)
McMahon
Όρος
ξεθώριασμα (το)

feedback