ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

13 results
Greek Term English Term
ξεθώριασμα (το) bleaching
Ξένες Γλώσσες στο Δημοτικό Σχολείο (οι) FLES
ξένη γλώσσα (η) foreign language
ξένη γλώσσα στο σχολικό πρόγραμμα (η) foreign language across the curriculum
ξένη γλώσσα στο σχολικό πρόγραμμα (η) FLAC
ξένη λέξη (η) foreign word
ξενικές προφορές (οι) foreign accents
ξενικοποίηση (η) foreignization
ξενισμός (ο) foreignism
ξενιστής (ο) host