ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ηγούμενο στοιχείο (το), σημείο αναφοράς (το) antecedent
ημερολόγιο (το) calendar
ημίκλειστος,-η,-ο close-mid
Ηλεκτρονικό Αρχείο Κειμένων σε Σύγχρονη Αγγλική (το) Computer Archive of Modern English Texts (CAMET)
ηλεκτρονικό λεξικό (το) computer dictionary
ηλεκτρονικό λεξικό (το) computerised dictionary
Ηλεκτρονικό Σύστημα Γλωσσικής Ανάλυσης (το) Computerized Language Analysis (CLAN) System
Ηπειρωτική κελτική (η) (γλώσσα) Continental Celtic
ημερομηνία έκδοσης (η) date
ημιδιακρότημα demibeat