Αγγλικός Όρος
antecedent
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Yule (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ηγούμενο στοιχείο (το), σημείο αναφοράς (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
πρωταρχική αναφορά (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback