Αγγλικός Όρος
Computer Archive of Modern English Texts (CAMET)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ηλεκτρονικό Αρχείο Κειμένων σε Σύγχρονη Αγγλική (το)

feedback