ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
ευρετικό εργαλείο (το) heuristic device
ευρετική λειτουργία (η) heuristic function
ευρετήριο στην άκρη της σελίδας (το) thumb index
ευρετήριο παραπομπών (το) citation index
ευρετήριο όρων term index
ευρετήριο λεξικών μορφών word form index
ευρετήριο λεξικού (το) dictionary index
ευρετήριο Λέξεων-κλειδιών Εκτός Συμφραζομένων (το) KWOC index
ευρετήριο BNC web (το) BNC Web Indexer
ευρείας ζώνης wide-band