Αγγλικός Όρος
heuristic device
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ευρετικό εργαλείο (το)

feedback