Αγγλικός Όρος
wide-band
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ευρείας ζώνης
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback