Αγγλικός Όρος
thumb index
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ευρετήριο στην άκρη της σελίδας (το)
Πηγή
Word Reference (http://www.wordreference.com/engr/thumb%20index)

feedback