Αγγλικός Όρος
dictionary index
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ευρετήριο λεξικού (το)
Όρος
λεξικογραφικό ευρετήριο (το)

feedback