ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
δομή XYZ (η) XYZ construction
Γιάο (η) (γλώσσα) Yao
επετηρίδα (η) yearbook
κίτρινες σελίδες (οι) yellow pages
Ιενεσεϊκή (η) (γλώσσα) Yeniseian
φωνήεν ‘γιέρσ’ (yers) (το) yers
ερώτηση ολικής άγνοιας (η) yes-no question (y/n)
ναι/όχι ερωτήσεις yes-no question (y/n)
ερωτηματική πρόταση ολικής αγνοίας yes-no question clause
Γίντις (η) (γλώσσα) YI