ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
-(ο)γραφία (η) -(o)graphy
- ing αιτιατικής (το) acc-ing
suction stops
suffix (SUFF) / s-fix
suffixation
predicator
intention vs extension
RTN
overlapping distribution
focus