ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
-λογία (η) -logy
-λεκτος (η) -lect
-ισμός (ο) -ism
-ικό(ν) -icon
-ικό (το) -(io)nary
-ικα -ese
-ημα (το) -eme
-γραφία (η) -graphy
-(ω)νύμιο (το), -ώνυμο (το) -(o)nym
-(ο)λογία (η) -(o)logy