ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
ψηφιακός δίσκος (ο) compact disc
ψηφιακός-ή-ό digital
ψηφίο digit
ψιθύρισμα whispering
ψιθύρισμα whispery voice
Ψιθύρισμα (το), Μουρμούρα (η) breathiness
ψιθυριστή φωνή (η) breathy voice
ψιθυριστή/σιωπηλή ανάγνωση (η) subvocal reading
Ψυχικού πάθους (του) psych
ψυχοακουστική psychoacoustics