ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χρήση των λεξικών dictionary use
χρήστης λεξικού (ο) dictionary user
χώρος γεγονότος (ο) event space
Χρόνος γεγονότος (ο) Event time
χαρακτηριστικό feature
Χαρακτηριστικό (το) feature
χαρακτηριστικά features
χαρακτηρισμός πεδίου (ο), επίσημα πεδίου (το) field label
χώρος εστίασης (ο) focus space
χαρακτηριστικό πόδα (το) foot feature