ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τροποποιητής βαθμού (ο) degree modifier
τεχνικές απόσπασης δεδομένων detaching technics of data
τομέας λεξικού (ο) dictionary component
τύπος αναζήτησης στο λεξικό (ο) dictionary look-up form
τίτλος λεξικού (ο) dictionary title
τύπος λεξικού (ο) dictionary type
τυπολογία των λεξικών dictionary typology
τριάδα ψηφίων digit triple
τεκμήριο document
τεκμηρίωση documentation