ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
Ταμπού taboo
τάξη (η) class
τάξη (η) classification
τάξη ετερόκλιτων ονομάτων (η) heteroclitic noun class
τάξη λέξεων word class
τάξη ονομάτων (η) noun class
τάξη τύπων ( η), Τυπική τάξη (η) form class
τάξη τύπων ( η), Τυπική τάξη (η) form-class
τάξη υποκατάστασης substitution class
τάξη υποκατάστασης (η) substitution class