ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Σωμάτων Κειμένων Υπολογιστή σχετικά με τη Γλώσσα (το) University Centre for Computer Corpus Research on Language (UCREL)
πανλεκτικός,-ή,-ό panlectal
Πανοϊκή (η) (γλώσσα) Panoan
Παντζάμπι (η) (γλώσσα) PA
Παντζάμπι (η) (γλώσσα) Panjabi
Παντζάμπι (η) (γλώσσα) Punjabi
πανχρονικός,-ή,-ό panchronic
Παπούα (η) (γλώσσα) Papuan
Παραβίαση (η) violation
παραβίαση διακιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (η) copyright infringement