ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
Ουντμούρτ (η) (γλώσσα) Udmurt
Ουμπίκχ (η) (γλώσσα) Ubykh
Ουμπάνγκι (η) (γλώσσα) Ubangi
Ουκρανέζικα UK
Ουκρανέζικα Ukrainian
Ουίντου (η) (γλώσσα) Wintuan
Ουινουτιανή (η) (γλώσσα) Winutian
Ουιγουρική (η) (γλώσσα) UG
Ουιγουρική (η) (γλώσσα) Uigur
Ουιγιότ (η) (γλώσσα) Wiyot