ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
οδόντωμα (το) notch
Οδοντικοφατνιακός-ή-ό denti-alveolar
οδοντικός,-ή,-ό dental
οδοντικό σύμφωνο dental consonant
οδοντικά κλειστά dental stops
οδηγός χρήσης (ο) usage guide
οδηγός για τον χρήστη user’s guide
οδηγός αγοράς λεξικού (ο) dictionary buying guide
οδηγός αγοράς (ο) bying guide
οδηγός (ο) guidebook