ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

160 results
Greek Term English Term
ν-γράμμα (το) n-gram
Ν-τονούμενο (το) n-bar
Νάβαχο Navajo
Νάβαχο (η) (γλώσσα) Navaho
ναι/όχι ερωτήσεις yes-no question (y/n)
Νάμα Nama
Ναουρού (η) (γλώσσα) Nauru
Ναουρού (η) (γλώσσα) NA
Νάσχι (η) (γραφή) Nashī
Ναχ (η) (γλώσσα) Nakh