ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
Μπεϊσιανή (η) Bayesian
Μπεϊσιανή συνεπαγωγή (η) Bayesian inference
Μπεϊσιανά δίκτυα (τα) Bayesian networks
μπιχιεβιορισμός (ο) behaviorism
μπιχεβιορισμός (ο) behaviourism
Μπένουε-Κονγκό (η) (γλώσσα) Benue-Congo
Μπένουε-Κουά (η) (γλώσσα) Benue-Kwa
μέθοδος Μπέρλιτς (η) Berlitz method
Μπιχάρι (η) (γλώσσα) BH
Μπισλάμα (η) (γλώσσα) BI