ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
Μάιντου (η) (γλώσσα) Maiduan
Μαϊπουρική (η) (γλώσσα) Maipuran
Μάκα (η) (γλώσσα) Makah
μακρά συστατικά (τα) long components
μακρινή γενετική σχέση (η) distant genetic relationship
μακρινή μετακίνηση (η) long movement
μακρό σύμφωνο (το) long consonant
μακρό σύμφωνο (το) long consonant
μακρό φωνήεν (το) long vowel
μακρό φωνήεν / μακρό σύμφωνο (το) long vowel / long consonant