ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
μοντέλο δράστη-δράσης (το) actor-action-model
μετακίνηση προσαρτήματος (η) adjunct movement
μετονοματικός,-ή,-ό adnominal
Μετονοματικός-ή-ό, επονοματικός-ή-ό adnominal
μετονοματικό επίθημα (το) adnominal suffix
μετακίνηση επιρρήματος στην αρχή της πρότασης (η) adverb preposing
μεταπήδηση προσφύματος (η) affix-hopping
μηχανισμός του ρεύματος αέρα (ο) airstream mechanism
μετακίνηση του άλφα (η) alpha movement
μετακίνηση του α (η) alpha movement