ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
μηδενική τροποποίηση (η) zero-modification
μηδενική βαθμίδα (η) zero-grade
μηδενικός τόνος zero-bar
μηδενικό σθένος zero valency
Μηδενική αντήχηση (η) Zero resonance
μηδενικέςαναφορικές zero relatives
μηδενική παραθετική zero quotative
μηδενικό μόρφημα zero morpheme
μηδενική μορφή zero morph
μηδενικό απαρέμφατο (το) zero infinitive