ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λεξικογραφική έρευνα dictionary research
λεξικογραφική βιβλιοκρισία dictionary review
λογισμικό λεξικών (το) dictionary software
λεξικό-άτλας (το) dictionary-cum-atlas
λεξικό-εγκυκλοπαίδεια (το) dictionary-cum-encyclopedia
λεξικό-γραμματική (το) dictionary-cum-grammar
λεξικό-θησαυρός (το) dictionary-cum-thesaurus
λεξικό-οδηγός χρήσης (το) dictionary-cum-usage guide
λεξικά δυσκολιών difficulties dictionaries
λέξη ψηφίου digit word