ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λεξικό θεματικού πεδίου (το) subject-field dictionary
λεξικό ειδικού θέματος (το) subject-specific dictionary
λεξικά συνωνύμων synonym dictionaries
λεξικό συνωνύμων (το) synonym dictionary
λεξιλόγιο ταμπού taboo vocabulary
λέξη ταμπού (η) taboo word
λεπτός,-ή,-ό, ισχνός,-ή,-ό tenuis
λίστα όρων (η) term list
λήξη (η) termination
λεξικογράφος ορολογίας (ο) terminographer