ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
κατευθυντήριες γραμμές επάρκειας του ΑΣΔΞΓ (Αμερικανικού Συμβουλίου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών) (το) ACTFL proficiency guidelines
κατηγορία επιθέτου (η) adjective category
κανόνας προσάρτησης (ο) adjunction rule
κηδεστής (συγγενής) μετασχηματισμός (ο) affine transform
καταφατικός,-ή,-ό affirmative
καθομιλουμένη των μαύρων / καθομιλουμένη των αγγλόφωνων αφροαμερικανών (η) African-American Vernacular English Black Vernacular English, Vernacular Black English, black English Vernacular, Afro-American English, Black English (BVE, BEV)
κατασκευή μεταγενέστερης σκέψης (η) after thought construction
κραυγή κινδύνου των πουλιών (η) alarm call of birds
Κατάλογος Ηλεκτρονικών Κειμένων Άλεξ (ο) Alex Catalogue of Electronic Texts
κινησιακός,-ή,-ό allative (all, ALL)