ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
κοίλο κύματος (το) valley
κοίλο κύματος (το) valley
κανόνας μεταβλητής (ο) variable rule
κοιλιακός-ή-ό ventricular
κατηγορία ρήματος verb category
καθομιλουμένη (η), οικείο ύφος (το), κοινή (η) vernacular
κοινή vernacular
καθημερινό ύφος vernacular style
κατακόρυφη ράβδος (η) vertical bar
Κάθετη ομαδοποίηση/κάθετη διάσπαση (η) Vertical grouping / splitting