ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
Δέσμη Εργαλείων Γραφημάτων Επισημείωσης (η) Annotation Graph Toolkit (AGTK)
δομική επιβολή (η) antecedent government
διαμετρικά αντίθετα (τα) antipodal opposites
δομή από κοινού (η) apokoinou construction
Δενδρικός-ή-ό arboreal
Δενδρικός-ή-ό arboreal
δενδρικό πλέγμα (το) arboreal grid
δομή ορισμάτων (η) argument structure
διευθέτηση (η) arrangement
διάρθρωση articulation