ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
διέλευση από το μηδέν zero crossing
δομή XYZ (η) XYZ construction
δομή "What's X doing Y?" (η) WXDYconstruction
Δυναμικός τόνος της λέξης (ο) word stress
διαίρεση λέξης (η) word division
διεύρυνση (η) widening
δέσμευση wh-ίχνους wh-trace bounding
δέσμευση wh-φράσης wh-phrase bounding
δίπτυχη δομή-wh (η) wh-cleft
διδυμία συμφώνων της Δυτικής Γερμανικής (η) West Germanic consonant gemination