ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βασικός τύπος (ο) basic form
Βασικό επίπεδο (το) basic level
Βασικό επίπεδο (το) basic level
βασικά οντολογικά είδη (τα) basic ontological types
βασική έννοια (η) basic sense
βασικό λεξιλόγιο (το) basic vocabulary
βασική λέξη (η) basic word
βασική σειρά λέξεων (η) basic word order
βασική Αγγλική (γλώσσα) (η) basic Εnglish
βασικά κύτταρα (τα) basilar cells