ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βαρεία (η) grave
βαρεία (η) grave
βαρεία (η) grave accent
βαρεία (η) accent grave
βαριά ΟΦ (η) heavy np
βαριά συλλαβή (η) heavy syllable
βάρος (το) weight
βάρος προς τόνο (το) weight-to-stress
βαρύς,-εία,-ύ grave
βαρύς,-εία,-ύ heavy