ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βαθύτονος,-η,-ο bass tones
Βαλενσιανική (η) (γλώσσα) Valencian
βαλκανική γλωσσική περιοχή (η) Balkan linguistic area
Βαλουχική (η) (γλώσσα) Belochi
βαλτική (η) (γλώσσα) Baltic
βαλτική γλωσσική περιοχή (η) Baltic linguistic area
βαλτο-φινλανδική (η) (γλώσσα) Balto-Finnish
Βανουάτου Vanuatu
βαπτιστικό όνομα (το) Christian name
βαρβαρισμός (ο) barbarism