ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βλάβη ομιλίας speech impairment
βλασφημία (η) blasphemy
βλάσφημος,-η,-ο blasphemous
βοή (η) babble
βοηθ (βοηθητικός,-ή,-ό) aux (auxiliary)
βοήθημα ομιλίας speech aid
βοηθητική γλώσσα (η) auxiliary language
βοηθητικό δένδρο (το) auxiliary tree
Βοηθητικό Πρόγραμμα Κόρπους του Διεθνούς Κόρπους Αγγλικής (το) International Corpus of English Corpus Utility Program (ICECUP)
βοηθητικό ρήμα (το) auxiliary verb