ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
ΑΔΒΘ REST
ΑΔΒΘ (Αναθεωρημένη Διευρυμένη Βασική Θεωρία) (η) rest
άδεια (η) permission
Αδελφική γλώσσα (η) sister language
Αδελφική γλώσσα (η) sister language
αδελφικοί-ές-ά sisters
Αδελφικός-ή-ό, Αδελφός (ο) sister
αδελφικός,-ή,-ό sister
αδέσμευτη εξάρτηση (η) unbounded dependency
αδέσμευτος,-η,-ο unbounded