ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
άγκυρα (η) anchoring
αγκυρωμένος,-η,-ο anchored
αγκυρώνω anchor
Αγκυρώνω, άγκυρα (η) anchor
αγκύρωση (η) anchoring
αγκώνας (ο) elbow
αγνώνυμο/αγνωνύμιο (το) agnonym
αγνωσία (η) agnosia
αγραμματισμός (ο) agrammatism
αγραφία (η) agraphia