ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
α-δέσμευση / αναφορική δέσμευση σε θέση ορίσματος) /αναφορική δέσμευση σε οργανική θέση (η) a-binding
αναφορική δέσμευση σε μη-οργανική θέση (η) a-bar-binding
αναφορική δέσμευση σε θέση μη ορίσματος (η) a-bar-binding
α-τονούμενο (το) a-bar
αντίστροφο λεξικό (το) a tergo dictionary
αρχή «πρόταξης δράστη» (η) «actor first» preference