ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
α-θέση (η) a-position
Α-θέση (θέση ορίσματος) (η) A-position
αρχή του α πάνω στο α (η) a-over-a principle
α πάνω στο α (το) a-over-a
Α-μετακίνηση (η) A-movement
Α-ελεύθερος-η-ο A-free
Α-αλυσίδα (η) A-chain
Α­δέσμευση (η) A-bounding
Α-δεσμευμένος-η-ο A-bound
αρχές αναφορικής δέσμευσης (οι) a-binding principle