ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
Αμπχαζιανή (γλώσσα) (η) Abkhazian
Αμπχαζιανή (γλώσσα) (η) Abkhazi
Αμπχαζιανή-Αντιγκιανή (γλώσσα) (η) Abkhaz-Adyge
Αμπχαζιανή (γλώσσα) (η) Abkhaz
ανωμαλία (η) aberrancy
αλφαβητάρι (το) abecedary
αλβφαβητάριος (ο) abecedarian
απαγωγική αλλαγή (η) abductive change
απαγωγή (η) abduction
ΑΒΓ ABC