ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
ανιχνευτής λέξεων (ο) word finder
άτλας λέξεων (ο) word atlas
απαλοιφή του γουιζ (whiz) whiz-deletion
αφασία Βέρνικε (η) Wernicke’s aphasia
αρχή του βάρους (η) weight principle
ατμοσφαιρικό/μετεωρολογικό ρήμα (το) weather verb
ατμοσφαιρικό it (το) weather it
Ατμοσφαιρικό it (το), μετεωρολογικό it (το) weather it
ασθενώς ισοδύναμος-η-ο weakly equivalent
ασθενώς επαρκής weakly adequate