ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
Α-ελεύθερος-η-ο A-free
Α-μετακίνηση (η) A-movement
α πάνω στο α (το) a-over-a
αρχή του α πάνω στο α (η) a-over-a principle
α-θέση (η) a-position
α-θέση (η) a-position
Α-θέση (θέση ορίσματος) (η) A-position
α με διαλυτικά μεταφωνίας (το) a-umlaut
Α-Ζ A-Z
αποκωδικοποιητής A* (ο) A* decoder