ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
ΑΒΓ ABC
αλβφαβητάριος (ο) abecedarian
αλφαβητάρι (το) abecedary
ανωμαλία (η) aberrancy
απαγωγή (η) abduction
απαγωγική αλλαγή (η) abductive change
Πεπιεσμένες πτυχές (οι), Πεπιεσμένες χορδές (οι) abducted
σειρά ΑΒΓ (η) ABC order
συντομογραφημένη / συντομογραφική συνθήκη (η) abbreviatory convention
συντομογραφημένη μεταβλητή abbreviatory variable