Αγγλικός Όρος
abecedary
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αλφαβητάρι (το)

feedback