Αγγλικός Όρος
ABC
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΑΒΓ

feedback