Αγγλικός Όρος
abecedarian
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αλβφαβητάριος (ο)

feedback