ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ηλεκτρομυογράφημα electromyogram
ηλεκτρομυογράφος (ο) electromyograph (EMG)
ηλεκτρομυογραφικός-ή-ό electromyographic
ηλεκτρομυογραφία electromyography
ηλεκτρονικό δίγλωσσο λεξικό (το) electronic bilingual dictionary
ηλεκτρονικό λεξικό electronic dictionary
ηλεκτρονική λεξικογραφία (η) electronic lexicography
ηλεκτρονική έκδοση (η) electronic publishing
ηλεκτροουρανισκογράφημα (το) electropalatogram
ηλεκτροουρανισκογράφος electropalatograph